Flota

Flota
Jako członek Grupy Hartmann współpracujemy wyłącznie z armatorami zrzeszonymi w tej Grupie Firm: Hartmann Dry Cargo (Niemcy), Hartmann Gas Carriers (Niemcy).
Dodatkowo świadczymy usługi załogowe i szkoleniowe dla klientów zewnętrznych: Donnelly Tanker Management (Cypr, Grecja), Intership Shipping (Cypr, Grecja).
Grupa Hartmann i klienci zewnętrzni obsługują flotę około 100 statków.

Kontenerowce – Hartmann Dry Cargo (Germany)

Gazowce – Hartmann Gas Carriers (Germany)

Produktowce – Donnely Tanker Management

MPC, Masowce, Pneumatyczne Cementowce – Intership Navigation

  • Kliknij poniżej na logo poszczególnych armatorów, aby przejść bezpośrednio do stron WWW i statków w celu uzyskania szczegółowych informacji o statku, np. Produktowce.