Notka prawna i polityka prywatności

Hartmann Crew Consultants Sp. z o.o.
ul. Polska 13a, pok.423
81-339 Gdynia
Polska

Telefon: +48 58 661 41 11
Fax: +48 58 661 40 92

Zarząd Spółki:

Rafał Robaszkiewicz (Dyrektor)

Sad Rejestrowy Gdansk-Pólnoc, VIII Wydz. Gosp.
KRS: 0000106591
NIP: 586-20-19-365
REGON: 191912030

Kapital Zakladowy: 50400,00 PLN

Informacje o ochronie danych osobowych i Polityka prywatności

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które zapisywane są na Twoim komputerze i pozwalają analizować sposób, w jaki korzystasz z witryny. Informacje o Twoim korzystaniu z tej witryny generowane przez plik cookie są zazwyczaj przesyłane i zapisywane na serwerze Google w USA. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Twój adres IP zostanie skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych umawiających się państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Anonimizacja adresu IP jest aktywna na tej stronie internetowej. W imieniu operatora tej witryny Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania przez Ciebie z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora witryny związanych z korzystaniem z tej witryny lub Internetu. Adres IP przesłany z Twojej przeglądarki w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możesz zrezygnować z używania plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny internetowej może nie być możliwe. Możesz także uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez plik cookie na temat korzystania przez Ciebie z witryny internetowej (w tym adresu IP) do Google i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując następującą wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W SERWISIE WWW.HARTMANN-CREW.PL
ORAZ W FIRMIE HARTMANN CREW CONSULTANTS


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO lub GDPR) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Hartmann Crew Consultants Sp. z o.o. wpisana do Rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejestrowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy (KRS:0000106591, NIP:586-20-19-365, REGON:191912030) z siedzibą przy ulicy Polskiej 13a, (81-339) w Gdyni (Polska) dalej zwany jako HCC.

Dane osobowe i sposób ich gromadzenia przez HCC
Używając skrótu „RODO” lub z ang.” GDPR” mamy na myśli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jest to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych – zastępuje dyrektywę 95/46/WE z 1995 r.
Niniejszym HCC informuje, jakie dane osobowe i w jaki sposób je gromadzi, a bezpieczeństwo i poufność zgdromadzoncyh danych należycie chroni u siebie poprzez szereg zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
HCC, jako administrator danych osobowych, gromadzi wskazane dalej dane osobowe: imię lub imiona, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adresu e-mail oraz nazwę firmy w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą zwane dalej jako („Dane osobowe”).

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do poniższego zapisu.

Dane osobowe i sposób ich gromadzenia przez właściciela serwisu www.hartmann-crew.pl

Właścicielem serwisu www.hartmann-crew.pl jest HCC
Serwis www.hartmann-crew.pl jest zabezpieczony protokołem SSL i widoczny jest jako hartmann-crew.pl lub www.hartmann-crew.pl
Serwis www.hartmann-crew.pl prowadzi jedynie gromadzenie adresu IP użytkownika odwiedzającego niniejszy serwis WWW w celach statystycznych poprzez narzędzia firm trzecich "Google Analytics" oraz danych osobowych "zwykłych" kandydatów ubiegających się o pracę na morzu za pośrednictem HCC na specjalnie do tego celu przygotowanych preaplikacjach on-line cms.intership-cyprus.com/job/ i preapp.c-itsystems.com dostępnych na stronie JOB AT SEA.

HCC gromadzi dane osobowe w następujących celach:
1. Dane osobowe związane z pośrednictwem pracy na morzu:
1.1. Dane osobowe kandydatów do pracy na morzu przetwarzane będą w celu pośrednictwa pracy na statkach morskich, na podstawie i w celu realizacji umowy o pośrednictwo pracy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, wyrażone przez udostępnienie swojej aplikacji, zmierzających do pośredniczenia w poszukiwaniu pracy, a także na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: GDPR art. 6 ust. 1). Wypełnienie aplikacji on-line oraz jej automatyczny export do bazy danych lub przesłanie aplikacji za pośrednictwem poczty e-mail na ogólnodostępny adres: info@hartmann-crew.pl firmowy (lub inny z domeną @hartmann-crew.pl oraz podanie danych osobowych jest uważanie za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych i warunkiem uczestniczenia w rekrutacjach, a ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z pośrednictwa pracy.
1.2. Jakie dane osobowe od kandydatów do pracy na morzu są gromadzone: imię lub imiona, nazwisko, stanowisko, narodowość, adres zamieszkania i adres do korespondencji, numery telefonów, adresy e-mail, informacje dotyczące poprzedniego zatrudnienia, dokumenty kwalifikacyjne niezbedne do podjęcia pracy na statku.
2. Związanych z innymi aspektami działalności biznesowej:
2.1. do wystawiania faktur VAT;
2.2. do kontaktów i wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości handlowych i marketingowych związanych z oferowanymi usługami;
2.3. do kontaktów telefonicznych, SMS i MMS związanych bezpośrednio z oferowanymi usługami;
2.4. do wysyłki drogą pocztową korespondencji handlowej i marketingowej oraz przesyłek kurierskich.
2.5. wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. z zakresu prawa podatkowego, rachunkowego, ubezpieczeń społecznych itp.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane w HCC:
1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
1.1. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych przyszłych roszczeń przysługujących HCC;
1.2. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych;
2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu oferowanych usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
3. dane osobowe przetwarzane na podstawie innej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osób fizycznych, której dane dotyczą:
1. prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych;
2. prawo do modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych;
3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do przekazania danych osobowych innemu wskazanemu administratorowi danych osobowych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych;
6. prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego;
7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Sposób zbierania i przekazywania danych osobowych w HCC:

1. HCC nie wykorzystuje zautomatyzowanych systemów do pozyskiwania, profilowania i podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane;
2. Głównym źródłem pozyskiwania danych osobowych jest aplikacja on-line firmy zewnętrzenj oraz aplikacje przesyłane za pośrednictwem poczty e-mail;
3. HCC oprócz gromadzenia danych osobowych zwykłych gromadzi również dane osobowe zaliczane do szczególnej kategorii danych (dawniej zwanych jako dane wrażliwe);
4. Dane osobowe są podawane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą;
5. Dane osobowe są udostępniane innym krajowym i zagranicznym podmiotom przetwarzającym dane w tym innym Administratorom danych osobowych bezpośrednio związanych z procesem podjęcia pracy na morzu (armatorom poszukującym pracowników) bez pisemnej zgody, osoby której dane dotyczą; a także podmiotom administracji rządowych, w szczególności: organów właściwych do spraw imigracji w portach zawinięć statku, kontroli państwa portu (Port State Control) jak i kontroli państwa flagi (Flag State Control), władz portowych, dostawców usług z zakresu opieki medycznej i zdrowotnej oraz ubezpieczeń osobowych, majątkowych i OC armatora, hotelom, agentom portowym, agentom wizowym, liniom lotniczym i biurom podróży, poczcie, fimom kurierskim, ośrodkom szkoleniowym i innym, z którymi wspólpraca jest niezbędna do wykonania usługi pośrednictwa pracy na morzu;
6. Dane osobowe kandydatów do pracy na morzu w wyjątkowych sytuacjach mogą być również przekazywane do podmiotów z Państw trzecich, co do których EU nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobiowych zgodnie z art. 45 p3 GDPR, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy miedzy osobą, której dane dotyczą o pośrednictwo pracy na morzu art. 49 p1 GDPR, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Wszelkie zapytania dotyczące ochrony danych osobowych jak i wyżej wymienione prawa osób fizycznych p.1 do 7 można składać mailowo do powołanego Inspektora Ochorny Danych, który reprezentuje HCC w kwestii ochrony danych osobiowych przed krajowymi lub międzynarodowymi organami nadzorującymi na adres e-mail: rodo(at)apmar.org lub pisemnie do:
Jacek Witt
MERIDIAN Konsorcjum Doradcze
Tel.: 604 914 492
jwitt@meridian-kd.pl


POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES I PODOBNYCH TECHNOLOGII W SERWISIE WWW.HARTMANN-CREW.PL

Serwis www.hartmann-crew.pl używa niezbędnego minimum plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis WWW do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W serwisie internetowym www.hartmann-crew.pl udostępnione są odnośniki (linki) do zewnętrznych serwisów WWW, na których nie obowiązuje niniejsza polityka.

Co to są Cookies?
Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta i które są zapisywane do urządzenia internauty. Cookies używają też serwisy, do których możemy się odwoływać pokazując np. multimedia.

Serwis www.hartmann-crew.pl stosuje niżej wymienione cookies:
- cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny www.hartmann-crew.pl;
- sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji);
- inne związane z działaniem preaplikacji on-line.

Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce internetowej:
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe, wypełnienie formularza kontaktoweg lub preaplikacji, itd. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tutaj cookies.

 

Koncepcja, projekt i programowanie

HOCHZWEI – Büro für visuelle Kommunikation GmbH & Co. KG

Fördepromenade 16-18 - Sonwik
D-24944 Flensburg
E-Mail: info@hoch2.de
Internet: www.hochzwei.de