Dla marynarzy

MLC 2006

Konwencja ILO's o pracy na morzu (MLC) z 2006 r. zapewnia kompleksowe prawa i ochronę w pracy ponad 1,2 milionom marynarzy na świecie. Konwencja ma na celu zarówno zapewnienie marynarzom godnej pracy, jak i zabezpieczenie interesów gospodarczych w drodze uczciwej konkurencji dla armatorów charakteryzujących się dobrą jakością.

MLC 2006 - Informacja dla marynarzy
REKLAMACJE MARYNARZY - PROCEDURA 
Formularz rozpatrywania reklamacji

 

Allianz Opieka zdrowotna dla marynarzy

Od 1 stycznia 2023 roku Hartmann Crew Consultants rozpoczęli współpracę w zakresie opieki medycznej nad pracownikami i marynarzami z Allianz Healthcare (Allianz Opieka Medyczna). Z kolei HMS Assistance jest jedną z placówek służby zdrowia, z którą Allianz Opieka Medyczna współpracuje, co sprawia, że nie tracimy kontaktu z naszymi dotychczasowymi lekarzami.

ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE KRAJU:

1. W przypadku zachorowania lub potrzeby konsultacji medycznej korzystamy z czterech sposobów umawiana:
• przez całodobową infolinię (24h tel. 224 224 224);
• bezpośrednio w placówkach (z systemem EWKA):
• zgłoszenia przez Internet serwis.allianz.pl/placowki-medyczne.html;
- ubezpieczony ma niezależność i swobodny wybór zarówno placówki jak i sposobu umawiania;
• poprzez e-konsultacje - organizowane za pośrednictwem infolinii. Podczas e-konsultacji można otrzymać skierowanie na badania, omówić z lekarzem wyniki badań, otrzymać lub przedłużyć e-recepty na leki przyjmowane cyklicznie;
• przykład: Marynarz poprzez infolinię medyczną nr tel. 224 224 224 lub Internet lub bezpośrednio w placówce umawia się na konsultację lekarską. W placówce medycznej Pracownik okazuje dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport):
• świadczenia w placówkach medycznych Allianz odbywają się bezgotówkowo (ponad 2000 placówek medycznych);
• potwierdzenie rezerwacji umówionej wizyty zostanie wysłane SMS-em;
• świadczenia poza siecią placówek medycznych Allianz są refundowane zgodnie z OWU GZ03, link do refundacji on-line:
Proces rejestracji roszczenia

2. Ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w zakresie „chirurgii jednego dnia” (w tym przypadku za zabieg płaci Pracownik, Allianz dokonuje refundacji).
Wymagane warunki uzyskania refundacji:
• skierowanie na zabieg od lekarza;
• faktura/rachunek imienny z opisem i nazwą zabiegu;
• pobyt w szpitalu max. do 5 dni;
• zabiegi zgodnie z zakresem OWU AOZ03 (zał. nr 6);
• zabiegi z zakresu chirurgii jednego dnia: do 10 000 zł - max. kwota kosztów w roku polisowym;
• Marynarz sam wybiera zakład opieki zdrowotnej (publiczny, lub niepubliczny);
• link do zgłoszenia refundacji on-line:

  1. Proces rejestracji roszczenia
  2. Umów wizytę medyczną/ Placówki Medyczne
  3. OWU AOZ03
  4. Wykaz placówek medycznych (Format MS Excel)